Połączenie spółek: Bunge Trade Polska Sp. z o.o. oraz Bunge Polska Sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492§1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – Bunge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie, na spółkę przejmującą – Bunge Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy (łączenie poprzez przejęcie).

Bunge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, jako samodzielny podmiot. Działalność ta została przejęta i będzie kontynuowana przez Bunge Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy, na zasadzie sukcesji uniwersalnej, o której mowa w art. 494§ 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Bunge Trade Polska Sp. z o.o. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Bunge Polska Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem połączenia spółka przejmująca tj. Bunge Trade Polska sp. z o.o. zmienia firmę (tj nazwę), pod którą prowadzi działalność gospodarczą z Bunge Trade Polska sp. z o.o.(z siedzibą w Kruszwicy) na Bunge Polska sp. z o.o. (z siedzibą w Kruszwicy).

Informujemy, że dotychczasowe dane spółki przejmowanej - Bunge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie:

Nazwa i adres:

Bunge Polska Sp. z o.o., ul. Jagodne 1, 05-480 Karczew
Numer KRS: 0000190447
Numer REGON: 010319171
Numer NIP: 5210530586

ulegają zmianie na następujące:

Bunge Polska Sp. z o.o., ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica
Numer KRS: 0000228312
Numer REGON: 340000206
Numer NIP: 5562534695